Partner

Söker affärspartner/delägare till väletablerat verkstadsföretag

Är du aktiv i verkstadsindustrin med en strategisk position i Sverige? Vi är ett företag baserat i Stockholm som specialiserar oss på tillverkning av reservdelar för processindustrin. Sedan starten 1995 har vi byggt upp en stark kundbas och har nu en stadig orderingång från stora, välkända bolag, raffinaderier samt försvarsindustrin.

Vi söker nu en partner som:

– Är verksam i verkstadsindustrin, företrädesvis på Västkusten.
– Har erfarenhet av försäljning till raffinaderier och stora industrianläggningar, med fokus på underhåll och service.
– Är ISO 9001 certifierad, vilket speglar en hög standard av kvalitetsledning och processer.

Som partner kommer du inte bara att få en möjlighet att expandera ditt affärsnätverk och öka din närvaro i relevanta industriområden, utan även att direkt bidra och ha inflytande i ett företag med beprövad framgång och solid marknadsposition.

Kontakt: För att utforska detta tillfälle, kontakta oss på mobil 073 941 4885 för mer information och för att diskutera hur vi kan skapa en starkare framtid tillsammans. Låt oss dra nytta av varandras styrkor och tillsammans skapa nya framgångar.